ศูนย์ปฏิบัติธรรมติกขวราราม

This slideshow requires JavaScript.

วัดวิปัสสนาติกฺขวราราม
ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
ของ พระอาจารย์สว่าง ติกฺขวีโร

แผนที่ วัดวิปัสสนาติกฺขวราราม  >>>  คลิกที่นี่

ศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2549 ด้วยพระอาจารย์สว่าง ติกขวีโร ปรารถสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมติกขวราราม ให้เป็นสถานที่ที่มีความสงบร่มเย็น สัปปายะ เหมาะแก่การบำเพ็ญสมณะธรรมของพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกาและสามารถรองรับผู้มีจิตศรัทธาที่จะปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องเป็นการตัดวงจรของวัฏฏะ คือการเวียนว่ายตายเกิดให้สั้นลงสามารถเข้าสู่มรรคผลนิพพานสืบต่อไป

ท่านที่มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญ สามารถบริจาคโดยโอนเงินผ่าน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาท่าพระจันทร์
ชื่อบัญชี “พระสว่าง ติกฺขวีโร สำหรับศูนย์ปฏิบัติติกฺขวราราม (วังน้ำเขียว)”
ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 114-2-13042-4

การทำบุญนี้นอกจากได้ชื่อว่าเป็นการสะสมบุญให้กับตัวเราแล้วยังเป็นการค้ำชูพุทธศาสนา และพระสัทธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ดำรงอยู่ตราบนานแสนนานต่อไป

ขอกุศลเจตนาของท่านทั้งหลายที่ร่วมทำบุญนี้
จงเป็นพลวปัจจัยบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม คิดหวังสิ่งใดที่ชอบกอปรด้วยธรรมแล้วขอสิ่งนั้นจงพลันสำเร็จสมความปราถนาทุกประการเทอญ